« terug naar vorige pagina

Het Elektronisch Patiëntendossier

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming.

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar terechtkomen in de spreekkamer van een onbekende arts, bij een andere apotheek of bij de huisartsenpost. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien.

Een arts kan bijvoorbeeld zien welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Met deze belangrijke informatie krijgt u direct de juiste zorg. Daarom willen zorgaanbieders (zoals huisartsen, apotheken en ziekenhuizen) graag medische gegevens met elkaar kunnen delen. Hiermee krijgt de zorgverlener een completer beeld van uw medische situatie.

Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie. Uw zorgverlener stelt uw medische gegevens alleen elektronisch beschikbaar aan andere zorgverleners als u hem daarvoor toestemming geeft. In deze brochure leest u hoe dat werkt en krijgt u antwoord op belangrijke vragen.

Voor het wel of niet beschikbaar stellen van uw gegevens voor andere zorgverleners moet u een formulier invullen. Download hier het formulier en geef deze af op de praktijk.

Wilt u toestemming regelen voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt?

Ga dan naar de website www.ikgeeftoestemming.nl u kunt daar uw toestemming regelen voor uw huisarts en apotheek.

Ga naar de website om uw toestemming te regelen