« terug naar vorige pagina

Informatie afscheid / pensioen dokter van Enter

Borne , 15 januari

De bijeenkomsten( receptie’s en feest)  i.v.m. het afscheid van Herman van Enter op donderdag 20 januari en vrijdag 21 januari   gaan definitief  NIET door.

Met de huidige coronavirus richtlijnen kunnen  de receptie en festiviteiten  niet plaatsvinden.

Mocht u een persoonlijk bericht  aan hem willen sturen dan kan dat naar het emailadres: afscheidvanenter@gmail.com

Hieronder is nog een korte brief  van Herman van Enter aan zijn patiënten.

Met vriendelijke groet,

mede namens Herman en Elsje van Enter

Frans Bouwers, Anne Davina,  Marlijn Geerink, Margreeth Oijevaar, Bernadet Westrek

en alle medewerkers van huisartsenprakijk de Poort van Borne.

—————————————————————-

Beste mevrouw, heer,

Graag had ik velen van u natuurlijk nog even gesproken om zo samen 35 jaar af te sluiten.

Ik vind het heel jammer dat dat niet kan, maar  zo’n receptie kan nu niet gehouden worden.

Ik ben zeer dankbaar voor al het vertrouwen dat u in me heeft gesteld. We hebben veel lief en leed gedeeld. Samen hebben we getracht oplossingen  en behandelingen te vinden voor uw gezondheidsproblemen. Die  jarenlange contacten hebben  vaak veel indruk op me gemaakt en hebben me  natuurlijk mede als mens gevormd. 

Tevens  maak ik  graag van deze gelegenheid gebruik om u te bedanken voor de vele vriendelijke reacties, die ik ontving  en  voor de gulle gaven aan Stichting Meer Muziek in de klas, lokaal Borne.

Ik wens u in alle opzichten het allerbeste toe. Velen van u zal ik ongetwijfeld in Borne nog wel eens tegenkomen.

Het ga u goed!

Met vriendelijke groet,

Herman van Enter.