Meer informatie

 • Buiten de praktijktijden wordt u verwezen naar de Spoedpost Hengelo

  Geerdinksweg 141 ( ingang voormalige Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis)

  Tel: 088-5551155

  U dient altijd eerst telefonisch contact op te nemen met de post als u medische hulp nodig heeft. Uw verzekeringsbewijs/-pasje moet u meenemen.

  Indien Uw eigen huisarts met vakantie is, wordt door de andere huisartsen waargenomen.

 • Na nachtdiensten en bij ziekte wordt de praktijk van uw eigen huisarts, waargenomen door alle Bornse huisartsen.

  Om deze waarneming optimaal te laten verlopen heeft de waarnemend huisarts de mogelijkheid uw dossier bij die gelegenheid in te zien.

  Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij de assistente van uw eigen huisarts.

 • De praktijkassistentes hebben een veelomvattende taak waarvoor zij een medische opleiding hebben gevolgd. Daarnaast worden zij regelmatig bijgeschoold. De assistentes zorgen ervoor dat de organisatie binnen onze praktijk zo goed mogelijk verloopt. Ook voor hen geldt het beroepsgeheim. Voor vele praktische vragen en adviezen kunt u bij hen terecht.

  Verder zorgen zij onder ander voor:

  • oren uitspuiten;
  • het maken van een ECG (=hartfilmpje) op verzoek van de huisarts;
  • hechtingen verwijderen;
  • bloeddruk meten (op advies van de huisarts);
  • wratten aanstippen;
  • geven van injecties;
  • het uitvoeren van de uitstrijkjes voor het het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
 • Onze praktijk is NHG-geaccrediteerd, dat wil zeggen dat de kwaliteit van zorg in onze praktijk is beoordeeld door de  wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Het NHG keurmerk staat voor huisartsenpraktijken die werken aan verbetering van zorg.

   

 • Als u vindt dat het tussen u en uw huisarts niet zo gaat als u had verwacht, bent u vrij om (binnen onze mogelijkheden) van huisarts te veranderen. Bespreek, voordat u verandert, de reden daarvan eerst met de huisarts die u tot dan hebt gehad. Dat bevordert de goede sfeer tussen alle huisartsen en patiënten.

 • Het bevolkingsonderzoek darmkanker is een tweejaarlijkse screening bij mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Zij krijgen een uitnodiging om thuis een ontlastingstest (iFOBT) uit te voeren en deze op te sturen voor onderzoek. 4,4 miljoen mensen worden elke twee jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. De verwachting is dat het bevolkingsonderzoek op termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen kan voorkómen.

  Voor meer informatie verwijzen we u naar www.nhg.org/darmkanker en www.thuisarts.nl/darmkanker

 • Er zijn verschillende soorten verwijzingen door uw huisarts:

  Let wel: aangevraagde verwijzingen worden uiterlijk de volgende maandag verzonden, of dan kunt u ze afhalen. Tenzij anders met de huisarts afgesproken.

  Verwijzingen naar een specialist in het ziekenhuis > dit gaat meestal digitaal via Zorgdomein. U ontvangt een mail met informatie over hoe uw afspraak tot stand komt.

  Verwijzingen voor röntgen onderzoek in het ziekenhuis > dit gaat meestal digitaal via Zorgdomein. U wordt door het ziekenhuis opgeroepen voor uw onderzoek. 

  Verwijzingen voor bloedonderzoek in onze praktijk, de prikposten van Medlon ( o.a. Fleminghof) en in het ziekenhuis: deze worden digitaal aangevraagd. U moet zich kunnen legitimeren. 

  In onze eigen praktijk kunt u voor bloedprikken een afspraak maken met de assistente.

  Voor bloedafname bij Medlon maakt u een afspraak via www.medlon.nl of belt met 088-4633566

  Voor bloedafname bij SHO ( ’t Dijkhuis) maakt u een afspraak op www.sho.nl of belt met 088 – 999 7777

  Verwijzingen naar andere behandelaars zoals psychologen, fysiotherapeuten, logopedie enzovoort >  dit gaat in overleg met uw huisarts 

  Als u nog verdere vragen heb, meldt u zich a.u.b. bij de assistente 074-2661391 of via E consult

   

 • Uw medische gegevens thuis bekijken

  Vanaf 1 juli 2020 kunt u  uw medisch dossier online bekijken. 

  Dat kan nadat u veilig bent ingelogd in het patiënten portaal MijnGezondheid.net. 

  Inlog aanvragen

  Inloggen MijnGezondheid.net

  Zie de handleiding op deze website, hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

  Handleiding patiëntenportaal MijnGezondheid

  In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld: 
  – het advies van de huisarts 
  – de uitslagen van onderzoek 
  – de lijst met uw medicijnen

  U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

  Zijn uw gegevens veilig?

  Alleen de huisarts en de medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf kunnen uw gegevens zien. Uw gegevens zijn veilig en andere mensen kunnen ze niet zien. U ziet uw medische gegevens nadat u veilig inlogt. 

  Pas op met het geven van uw gegevens aan anderen

  U kunt uw medisch dossier aan anderen laten zien. Bijvoorbeeld aan een familielid of aan een goede vriend die u helpt met de zorg voor uw gezondheid. Bedenk eerst of u het goed vindt dat iemand anders uw gegevens ziet. Geef nooit zomaar uw gegevens. 

  Soms vragen verzekeraars, gemeenten of een andere bedrijf om informatie over uw gezondheid. Vaak bent u niet verplicht om die gegevens te geven. In sommige gevallen kan het zijn dat u de gegevens wel wilt geven. Geef dan nooit uw hele medisch dossier en geef alleen de gegevens die nodig zijn.

 • Op dit moment hebben wij geen ruimte voor inschrijving van nieuwe patiënten. 

  Alleen nieuwe gezinsleden (bv. geboorte, samenwonen, huwelijk) van mensen die al als patiënt bij ons ingeschreven zijn, kunnen we, na overleg, inschrijven. Neemt u hiervoor a.u.b. contact op met de praktijkassistente.